29.05.09 Ихлос ҳақида »

“Ҳолбуки улар фақат ягона Аллоҳга, У зот учун динни холис тутган ва тўғри йўлдан оғмаган ҳолларида ибодат қилишга ва намозни барпо қилишга, ҳамда закотни адо этишга буюрилган эдилар” (Баййина сураси, 5-оят).

“Ҳақиқий мусулмон бўлган ҳолида ўзини Аллоҳга топширган ва ҳақ йўлдаги Иброҳимнинг динига эргашган кишининг динидан ҳам гўзалроқ дин борми?!” (Нисо сураси, 125-оят).

25.05.09 “Ла илаҳа иллаллоҳ” калимаси »

“Бас, (эй, Муҳаммад) Аллоҳдан ўзга илоҳ йўқ эканини билинг ва ўз гуноҳингиз учун ҳамда мўмин ва мўминалар (нинг гуноҳлари) учун мағфират сўранг! Аллоҳ сизларнинг (бу дунёдаги) кезадиган жойларингизни ҳам, (охиратда) борадиган жойларингизни ҳам билур” (Муҳаммад: 19).

Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам айтдилар: “Аллоҳ “Ла илаҳа илаллоҳ”ни Аллоҳнинг юзини қасд қилиб айтган кимсани жаҳаннамга ҳаром қилди” (Имом Бухорий “Саҳиҳ”, ҳадис № 5401).

04.05.09 Илм ва унинг фазилати »

«Аллоҳ сизлардан иймон келтирган ва илм ато этилган зотларни (баланд) даража-мартабаларга кўтаради. Аллоҳ қилаётган амалларингиздан хабардордир» (Мужодала: 11).

Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам айтдилар: «Илмнинг фазли ибодатнинг фазлидан яхшироқдир. Динингиздаги энг яхши нарса вараъ (тақво)дир» (Табароний ривояти, Саҳиҳут-тарғиб: 68).

03.05.09 Муқаддима »

Бисмиллаҳир роҳманир роҳийм

Барча мақтовлар Аллоҳга хосдир. Биз унга ҳамдлар ва истиғфорлар айтамиз ҳамда ундан ёрдам ва нафсимиз ҳамда ёмон амалларимиздан паноҳ сўраймиз. Аллоҳ ҳидоят қилган кимсани адаштирувчи, адаштирган кимсани ҳидоят қилувчи зот йўқдир. Мен шериксиз, ягона Аллоҳдан ўзга илоҳ йўқ ва Муҳаммад унинг бандаси ва элчисидир деб гувоҳлик бераман.