21.06.09 Таҳорат шартлари, фарз ва суннатлари »

Аллоҳ таоло айтади:

Эй мўминлар, намозга турганингизда юзларингизни ҳамда қўлларингизни чиғаноқларигача ювингиз, бошларингизга масҳ тортингиз (яъни нам қўлларингиз билан силангиз) ва оёқларингизни ошиқларигача ювингиз! (Моида сураси, 6-оят).

Мусулмон биродарим, шуни билгинки, таҳоратнинг шартлари, фарзлари ҳамда суннатлари мавжуддир.

Таҳорат тўғри бўлиши учун унинг шартлари ҳамда фарзлари бажарилиши шарт (агар инсон бунга қодир бўлса).

Таҳоратнинг суннатлари эса таҳоратни янада мукаммал қилувчи ва қўшимча савоб берувчи амаллардир. Таҳоратнинг суннатларини қолдириш таҳоратнинг тўғри бўлишига таъсир қилмайди.

18.06.09 Шайх Усаймийннинг “Булуғул Маром”га қилган шарҳи »

Фазилатли Шайх Муҳуммад ибн Солиҳ ибн Усаймин раҳимаҳуллоҳнинг “Булуғул-Маром”га Унайза масжидида асрдан сўнг бевосита қилган шарҳи:

Сувлар боби
Идишлар боби
Нажосатни йўқотиш ва унинг баёни
Таҳорат боби
Махсига масҳ тортиш боби
Таҳоратни бузувчи амаллар боби
Ҳожат чиқариш одоблари

17.06.09 Шайх Албонийнинг таржимаи ҳоллари »

У кишининг тўлиқ исмлари – Муҳаммад Носириддин ибн Нуҳ ибн Адам Нажотий бўлиб, туғилган жойлари буйича – Албоний, деб оламга танилганлар. Ул зот Албания пойтахти Ашкодерда 1332 ҳижрий (1914 милодий) йилда камбағал бўлган диндор оилада туғилганлар. Оталари – Ал-Ҳаж Нуҳ Нажотий Ал-Албоний шариат билимларини Истанбул (Туркия)да таълим олиб, сўнг Албанияга қайтиб келганлар ва ҳанафий мазҳабининг катта олимларидан бўлганлар.

Албанияда ҳукумат тепасига атеист (даҳрий) Аҳмад Зогу келганидан сўнг бу мамлакатда мусулмонларга қарши таъқиб бошланиб, дунёвийлик ғоялари ҳам тарқала бошлади. Шу сабабли ал-Ҳаж Нуҳ ўз динини сақлаш мақсадида оиласи билан Шомга (Сурия пойтахти Димашққа) кўчиб келадилар. Айнан Шомнинг танланишига сабаб эса, Муҳаммад соллаллоҳу алайҳи васалламнинг башоратларидан бу диёрнинг фазилатларини (оталари) билар эдилар. Димашққа келишганида Албоний жуда ёш бўлиб, араб тилини ҳали билмас эдилар.

16.06.09 Аллоҳдан ўзгадан мадад сўрашлик катта Ширкдир »

“У (Аллоҳ) кечани кундузига ва кундузини кечага алмаштирур ва сизларга Қуёш ва Ойни бўйсундириб қўйди (кечани сизларга ором берадиган ва кундузини сизларни рўзғорларингизни тебратишларинг учун ишлашга қулай қилиб қўйди), улар ўзларининг фалакларида (орбиталарида) маълум муддат сузиб юрурлар. Ана шу Аллоҳ – Мулк (юлдузлар, ой, қуёш ва коинотдаги барча жонзотлар) Уники бўлмиш Роббингиздур. Ундан ўзгага дуо қилаётган кимсалар Қитмирга (ҳурмо уруғининг юпқа қаватига) ҳам эга эмасдурлар. Агар уларга дуо қилсангиз сизларнининг дуоингизни эшитмаслар. Агарда мабодо эшитсалар ҳам сизларга жавоб қайтара олмаслар ва Қиёмат Кунида сизларнинг (Аллоҳни қўйиб уларга қилган) ширкингиздан безор бўлурлар (Фотир сураси, 13, 14-оятлар).

13.06.09 «Албатта ширк катта зулмдир» (Луқмон: 13). »

«Албатта кимда-ким Аллоҳга ширк келтирса, Аллоҳ унга жаннатни ҳаром қилади ва унинг борар жойи жаҳаннам бўлади» (Моида: 72);
Абдуллоҳ ибн Масъуд розияллоҳу анҳудан ривоят қилинади: Бир киши: «Ё Расулуллоҳ, қай бир гуноҳ Аллоҳ наздида энг катта гуноҳ ҳисобланади?» деб сўради. «Аллоҳ сени яратиб қўйган бўлсаю, сен Унга бошқа бировни тенг билиб ибодат қилишинг» дедилар (Бухорий ва Муслим ривоятлари).

06.06.09 “Субулус-салом”нинг таҳорат китобидан 3 ҳадис шарҳи »

1. Абу Хурайра, ундан Аллоҳ таоло рози бўлсин, айтди: “Росулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам денгиз ҳақида: “Унинг суви тоза, ўлимтиги эса ҳалолдир” дедилар”. Бу ҳадисни тўртовлон (Абу Довуд, Термизий, Насоий, Ибн Можа) ва Ибн Абу Шайба ривоят қилишди. Ҳадис лафзи Ибн Абу Шайбаники. Ибн Хузайма ва Термизий уни саҳиҳ дейишди.

04.06.09 Тавҳид – Аллоҳни ибодатда яккалашлик »

 

“Сенгагина ибодат қиламиз ва Сендангина ёрдам сўраймиз” (Фотиҳа: 5).

“Биз сиздан аввал юборган ҳар бир пайғамбаримизга: “Мендан ўзга (ҳақ) илоҳ йўқ ва менгагина ибодат қилинглар!” — деб ваҳий қилганмиз” (Анбиё: 25).

“Жинлар ва инсонларни Ўзимгагина ибодат қилишлари учун яратдим” (Зориёт: 56).

30.05.09 Ўзига портловчи моддаларни боғлаб портлатиш »

Шайх Ибн Усаймин раҳимаҳуллоҳ, “Риёзус-Солиҳийн” китобининг шарҳида айтадилар:

Бироқ айрим одамларнинг ҳаракатларига келсак, буларнинг ичида ўзини ўлдириш, ўзига портловчи моддаларни бойлаб олиб, кофирларга яқинлашиб, кейин ўзини уларнинг ичида портлатиш, бу ўз-ўзини ўлдиришдир, бундан бизни Аллоҳ сақласин. Шундай қилиб, кимки ўзини ўзи ўлдирса, дўзахга абадий (мангу) кетади…

29.05.09 Ихлос ҳақида »

“Ҳолбуки улар фақат ягона Аллоҳга, У зот учун динни холис тутган ва тўғри йўлдан оғмаган ҳолларида ибодат қилишга ва намозни барпо қилишга, ҳамда закотни адо этишга буюрилган эдилар” (Баййина сураси, 5-оят).

“Ҳақиқий мусулмон бўлган ҳолида ўзини Аллоҳга топширган ва ҳақ йўлдаги Иброҳимнинг динига эргашган кишининг динидан ҳам гўзалроқ дин борми?!” (Нисо сураси, 125-оят).

25.05.09 “Ла илаҳа иллаллоҳ” калимаси »

“Бас, (эй, Муҳаммад) Аллоҳдан ўзга илоҳ йўқ эканини билинг ва ўз гуноҳингиз учун ҳамда мўмин ва мўминалар (нинг гуноҳлари) учун мағфират сўранг! Аллоҳ сизларнинг (бу дунёдаги) кезадиган жойларингизни ҳам, (охиратда) борадиган жойларингизни ҳам билур” (Муҳаммад: 19).

Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам айтдилар: “Аллоҳ “Ла илаҳа илаллоҳ”ни Аллоҳнинг юзини қасд қилиб айтган кимсани жаҳаннамга ҳаром қилди” (Имом Бухорий “Саҳиҳ”, ҳадис № 5401).

04.05.09 Илм ва унинг фазилати »

«Аллоҳ сизлардан иймон келтирган ва илм ато этилган зотларни (баланд) даража-мартабаларга кўтаради. Аллоҳ қилаётган амалларингиздан хабардордир» (Мужодала: 11).

Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам айтдилар: «Илмнинг фазли ибодатнинг фазлидан яхшироқдир. Динингиздаги энг яхши нарса вараъ (тақво)дир» (Табароний ривояти, Саҳиҳут-тарғиб: 68).

03.05.09 Муқаддима »

Бисмиллаҳир роҳманир роҳийм

Барча мақтовлар Аллоҳга хосдир. Биз унга ҳамдлар ва истиғфорлар айтамиз ҳамда ундан ёрдам ва нафсимиз ҳамда ёмон амалларимиздан паноҳ сўраймиз. Аллоҳ ҳидоят қилган кимсани адаштирувчи, адаштирган кимсани ҳидоят қилувчи зот йўқдир. Мен шериксиз, ягона Аллоҳдан ўзга илоҳ йўқ ва Муҳаммад унинг бандаси ва элчисидир деб гувоҳлик бераман.